diumenge, 23 de gener del 2011

La pesta negra

En la història també hi ha hagut l'existència de malalties que sempre han afectat d'alguna manera o altra cap a la població i moltes vegades han afectat amb tanta gravetat que han arribat a matar una gran part de la població. Un exemple ben clar ha estat el de la pesta: una malaltia infecciosa i contagiosa que ha existit des de temps molt antics i la més coneguda ha estat la pesta bubònica que s'ha manifestat per l'aparició de bubons en forma de poma o nou moltes vegades a les aixelles i les angonals que s'escampaven per tot el cos. També se n'han conegut dues més: la pesta septicèmica i la pesta pulmonar que d'aquesta en moria el 100 % de la població que la tenia.
En temps antics la paraula "pesta" s'utilitzava per a designar qualsevol epidèmia o problema no tan sols malaltia que causés grans mortalitats i catàstrofes. No obstant la pesta referida com a malaltia ja es troba documentada a la Bíblia i l'Apocalipsi, a Grècia en el temps de les guerres del Peloponès, al final de l'Imperi romà l'any 180 quan va arribar a matar a milers de ciutadans, en l'època fosca dels regnes germànics o també temps de l'imperi de Justinià I quan Bizanci volia recuperar l'hegemonia de l'Imperi romà en temps d'Octavià August.
Doncs al segle XIV i concretament l'any 1348 hi hagué una propagació de pesta bubònica, segons els documents, que va arribar a Europa a través de les rutes mercantils terrestres i marítimes de mercaders que comerciaven amb Àsia en un moment en que Europa estava en un moment de crisi política i econòmica. La malaltia anava penetrant sobretot a les ciutats principals europees i va arribar a matar unes tres quartes parts de tota la població incloent-hi els infants que podien morir just en el moment de néixer. La propagació de la malaltia també va quedar influenciada per les manques d'higiene pública i domèstica a les ciutats generada sobretot per la falta de clavagueres i la brutícia pel bestiar en els corrals de les cases. En els segles XIV i XV a Europa hi hagueren diferents brots importants.
És molt difícil de veure i valorar com va afectar la intensitat de la pesta a l'Hospitalet quan aleshores encara era Provençana per manca de dades quasi absoluta. Els afectes de l'epidèmia només els podem seguir a través de les defuncions de llavors. En primer lloc es pot observar la devallada dels habitants de l'única casa que sembla ser coneguda a l'illa dels Banyols que el 1343 tenia 24 pagesos i en canvi l'any 1358 -passat el bienni entre 1348-1350- que amb l'apogeu de l'epidèmia s'hi troben encara unes 8 persones vives, 9 mortes i unes 9 més en interrogant. Però és possible que la mortalitat fos molt forta entre individus adults situada entre el 40 i el 50% de la població. Tampoc s'ha trobat cap dada que indiqui la reducció de la població a la meitat sense cap indici que no permet veure l'existència de més de 200 habitatges abans del 1350. No obstant s'ha de tenir en compte que hi ha un primer fogatge de l'any 1358 que indica l'existència d'unes 111 cases habitades que més tard també disminuïria una mica el nombre d'habitants.